तू गेली तेव्हा

तू गेली तेव्हा रिमझिम
पाऊस निनादत होता
श्वासाच्या अधरावरती
मन झोका घेत होता

तू गेली तेव्हा रिमझिम
पाऊस निनादत होता
प्रेमाच्या त्या विरहात
मन हेलकावत होता

तू गेली तेव्हा रिमझिम
पाऊस निनादत होता
अंधाराच्या त्या झगमग तारा
झुळूक घालती मृगजळ वारा

तू गेली तेव्हा रिमझिम
पाऊस निनादत होता
आकाशाच्या मृदगंध सारा
झुळझुळ वाहे ओढा ओला
पूर्ण वाचा ...

हात तुझा हाती होता


हात तुझा हाती होता..
काहीच फरक नाही पडला..
मृत्यु उभा माझ्या दारी होता..
बस..हात तुझा हाती होता..

प्रत्येक श्वास तुझ्या मिठीतला..
... माझ्यासाठी खास होता..
बस.. हात तुझा हाती होता..

डोळ्यांतुन ओघळलेला थेंब
माझ्यावरच्या प्रेमाची साक्ष होता
बस..हात तुझा हाती होता..

तो रुसलेला ओला रुमाल..
पाऊले मागे फिरताना हसला होता
बस..हात तुझा हाती होता..

क्षणांत वाढणारे अंतर पण..
श्वासांत तुझाच दर्प होता
बस..हात तुझा हाती होता..
पूर्ण वाचा ...

प्रेम हे असच असत

प्रेम हे असच असत....
करताना ते कळत नसत आणि
केल्यावर ते उमगत नसत...

उमगल तरी समजत... नसत पण
आपल वेड मन आपलच ऐकत नसत...

 प्रेमाची भावनाच खूप सुंदर असते
ती फक्त त्या दोन जीवांनाच माहित असते.

लोक म्हणतात काय असत प्रेमात..
पण मी म्हणतो करून बघा एकदा..

काय नसत प्रेमात...?
प्रेम हे सांगून होत नसत...

मित्रानो ते झाल्यावरच कळत असत..
दोन जीवांना जोडणारा तो 
एक नाजूक धागा असतो...
दोन हृदयांची स्पंदने एकमेकांना 
ऐकवणारा एक भाव असतो...

पूर्ण वाचा ...

प्रेमाचा अर्थ

सकाळी डोळे उघडण्या पूर्वी जिचा 
चेहरा पाहण्याची इच्छा होते ....ते प्रेम आहे 

मंदिरा मध्ये दर्शन करताना जी 
जवळ असल्याचा भास होतो ...ते प्रेम आहे 

भांडून सुधा जिचा राग येत नाही.. ते प्रेम आहे

जिच्या कुशीत डोके ठेवल्यावर पूर्ण
दिवसाचा थकवा दूर झाल्यासारखे  वाटते... ते प्रेम आहे  

जिच्या कुशीत डोके ठेवल्यावर मन
 मोकळे झाल्यासारखे  वाटते...ते प्रेम आहे

स्वताला कितीही त्रास झाला तरीही 
जिच्यासाठी ख़ुशी मागता .....ते प्रेम आहे  

जिला लाख विसरण्याचा प्रयत्न
करा विसरता येत नाही.... ते प्रेम आहे  

कुटुंबाच्या  फोटो मध्ये आई बाबाच्या सोबत
जिचा फोटो असावा असे आपल्याला वाटते.. 
पूर्ण वाचा ...

प्रेम काय असत?

एका मुलीने ने देवाला 
विचारलं प्रेम काय असत?
देव म्हणाला बागेतून एक फुल घेवून ये.
ती मुलगी फूल आणायला गेली ,
तिला एक फूल आवडल,
पन तिला त्यापेक्षा सुंदर फूल हव होत ,
ती पुढे चालली गेली ,
पण तिला चांगल फूल नाही मिळाल ,
जेव्हा ती परत तेच फूल आणायला गेली ,
तेव्हा ते फूल तिथे नव्हत ,
तिला खूप पश्चाताप झाला ,
तिने देवाला येऊन सांगितलं , तेव्हा देव म्हणाला ,
"हेच आहे प्रेम"
जेव्हा प्रेम तुमच्याजवळ असत .
तेव्हा त्याची कदर नाही करत ,
पण जेव्हा ते निघून जाते तेव्हा कळते ते.....
पूर्ण वाचा ...

जीवनात नाती


जीवनात नाती तशी
अनेकच असतात,
पण ती जपणारी लोक
फार कमीच असतात......|

काही नाती असतात रक्ताची,
तर काही हृदयाची......|

काही नाती असतात जन्मो-जन्मीची,
तर काही.. ' काही क्षणापुरतीची '.......|

काही नाती असतात,
केसांसारखी न तुटणारी,
पण वेळ आलीच तर वाकणारी.....|

काही नाती असतात,
लांबुनच आपले म्हनणारी,
जवळ गेल्यावर मात्र दूर करणारी.....|

काही नाती असतात,
पैशाने विकत घेता येणारी,
तर काही प्रेमाने आपलेसे करणारी......|

पूर्ण वाचा ...